Soukromé zdravotnické zařízení Top Esthetic vzniklo před 10 lety jako jedna všeobecná oftalmologická ordinace a tuto specializaci i nadále rozšiřuje a zvelebuje. Dnes praktikuje na 4 místech v Praze a 2 místech v Mladé Boleslavi všeobecnou oftalmologii, která je unikátní v propojení s vlastními optikami a rovněž pak i operačním sálem v Mladé Boleslavi. Díky tomuto konceptu ucelené péče a nabídce kvalitního celoživotního vzdělávání pro kmenové lékaře a zdravotní sestry Top Esthetic patří firma jako celek mezi lídry v oboru. Mimo všeobecnou oftalmologii se navíc každé pracoviště/lékař profiluje jako specialista na konkrétní oční chorobu/problém a za pomoci nejmodernějších diagnostických přístrojů jsou lékaři Top Esthetic schopni zachytit choroby jako např. šedý zákal či makulární degenerace v samém počátku a úspěšně ji řešit.