Žijeme v dynamické době. Během ani ne dvou dekád se běžný život skoro každého člověka dost změnil, zrychlil. Stále jsme nuceni být na příjmu, bez svého chytrého telefonu s internetovým připojením téměř nevyjdeme z domova. Ke komunikaci čím dál častěji využíváme různé online prostředky. Svůj život sdílíme na sociálních sítích nebo jimi alespoň brouzdáme a sledujeme naše okolí. Papírový dopis jsme nedostali již řadu let, tedy s výjimkou těch s nepříjemnými složenkami.

Zatímco některé z těchto vymožeností slouží více či méně hlavně k naší zábavě a s trochou sebezapření bychom se bez nich pár dní obešli, bez jiných už si svůj život, zejména ten pracovní, nedokážeme představit. Lékařům jsou dnes běžně k dispozici nepostradatelné přístroje, které ještě před několika desítkami let mohla využívat jen hrstka z nich v několika vybraných zařízeních. Stejně tak je dnes pro většinu lékařských zařízení nezbytným pomocníkem kvalitní ambulantní software. Lékařský SW je prostředkem, který má uživateli především usnadnit a urychlit práci. Přece jen jsou i zástupci tohoto povolání v dnešní době nadmíru zatíženi administrativou. Vzhledem k nástupu povinného eReceptu a potažmo EET (zatím povinné jen pro některá zařízení), se řada lékařů rozhodla pro změnu. A to včetně těch, kteří doteď patřili mezi příznivce klasické papírové dokumentace. Výběr vhodného software může být pro ně stěžejní.

Na co je důležité si dát při výběru SW do ordinace pozor? Pro velkou část uživatelů je bohužel na prvním místě cena. Je ale třeba vše důkladně promyslet, uvažovat dopředu a nenechat se zlákat jen výrazně nízkými pořizovacími náklady. Když už se jednou pro pořízení či změnu informačního systému rozhodnete, ať to není jen polovičaté řešení. Ne nadarmo se říká, že jsme příliš chudí na to, abychom si kupovali levné věci. Informujte se pořádně, za co konkrétně budete platit. Ceny systémů většinou sestávají z několika částí – obvykle se platí jednorázově za licenci (pořízení programu) a ještě pravidelně zvlášť za uživatelskou podporu a programovou údržbu.

Velmi záleží na tom, které konkrétní moduly programu jsou obsaženy v základní licenci, zda si s nimi lékař vystačí. Mezi základní funkcionality patří např. vedení dokumentace dle aktuálních předpisů, tisk žádanek a generování receptů resp. eReceptů s vazbou na aktuální číselníky atd. Velice důležitá je rovněž práce s pojišťovnami – registrace pacienta, vykazování výkonů, kapitace a tvorba dávek. Často jsou některé moduly zpoplatněny ještě nad rámec základní licence. U některých firem jsou to i moduly, bez kterých se jen těžko obejdete. U lékařů jsou oblíbené i různé další funkce programu jako např. možnost individuálního nastavení upozornění na blížící se termín prohlídky či zaslání gratulace k narozeninám pacienta formou sms či emailu. Neméně podstatné je uvědomit si, jak je na tom vybraný software po grafické stránce, zda je pro nového uživatele intuitivní a přehledný. Informační systém přece pořizujete proto, aby vám v práci pomáhal, urychlil ji a zjednodušil, ne aby vás brzdil, způsoboval problémy a okrádal vás o drahocenný čas. Určitě se informujte na možnost bezplatného vyzkoušení demoverze programu, ať si můžete práci s ním nejdříve pořádně otestovat. Jestliže provozujete větší zařízení, může být pro vás zajímavá i otázka možnosti propojení více odloučených pracovišť. Toto propojení zajistí, že vždy budete mít ve všech vašich ordinacích k dispozici všechna data.

Důležitou součástí je programová podpora uživatele ze strany poskytovatele informačního systému. Snažte se proto zjistit, jaký servis daný poskytovatel nabízí při zakoupení softwaru, jak probíhá zaškolení, zda je schopen pružně reagovat na vaše dotazy, připomínky a problémy, případně jestli je ochoten zapracovat některé vaše požadavky či náměty na zlepšení. Ověřte si, kolik hodin denně je dostupná horká linka poskytovatele a jak ochotní a schopní jsou její pracovníci.

Určitě si předem zjistěte také možnost spolupráce vybraného softwaru s externími přístroji a programy. Pro mnohé lékaře je rovněž jedním ze zásadních kritérií fakt, zda daný systém obsahuje reklamu, která dokáže být pro uživatele velmi obtěžující. Nezapomeňte se informovat na to, jak pružně poskytovatel reaguje na různé legislativní změny a nařízení. Kromě již zmíněných eReceptů a EET nás již brzy čeká také zavedení GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). I na toto nařízení by měl být informační systém lékaře do budoucna připraven. Je důležité, aby zapracování legislativních i jiných změn do systému mělo co nejmenší časový, nákladový či jiný dopad na samotného uživatele. Jestliže již nějaký informační systém ve vaší ordinaci využíváte a uvažujete o změně, ověřte si, zda je vybraný nový poskytovatel softwaru schopen bez problémů převést data z vašeho stávajícího programu do nového. V neposlední řadě se zeptejte na zkušenosti s vybraným lékařským softwarem a potažmo s jeho poskytovatelem vašich kolegů.

V případě vašeho zájmu o zodpovězení výše uvedených i mnoha dalších otázek ohledně ambulantního informačního systému SmartMEDIX® neváhejte kontaktovat pracovníky horké linky na tel. +420 733 398 440 nebo na email podpora@medax.cz. Společnost MEDAX Systems s.r.o. tento lékařský program vyvíjí a dodává již 10 let do lékařských ambulancí různých specializací. Výsledkem jsou tisíce spokojených uživatelů.