Podmínky soutěže Ordinace roku 2022/23

Účastníci soutěže:

VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE:
MICROSITE CZ s.r.o.
Basilejské náměstí 10
130 00 Praha
IČ: 24776653


PACIENT:
Fyzická osoba, která prostřednictvím elektronického formuláře nominuje ordinaci, se kterou má osobní zkušenosti, ordinaci ve které se léčí nebo léčila nebo fyzická osoba, která hlasuje v soutěži.
Pacient se může identifikovat jménem, emailem a telefonním číslem. Každý identifikovaný pacient je zařazen do soutěže o Ceny pro pacienty.
Pacient souhlasí se zpracováním dat a použití dat ze soutěže pro zpracování Vyhlašovatelem a partnery soutěže.
Pacient souhlasí s informováním o průběhu a výsledcích soutěže telefonicky nebo emailem.ORDINACE
Subjekt nominován pacientem, který vykonává zdravotní, medicinskou nebo lékařskou péči na území České republiky v roce 2021.
Každá úspěšně nominována ordinace je zařazena i do soutěže o ceny pro ordinace.
Ordinace a provozovatel ordinace svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním dat a použití dat ze soutěže pro zpracování Vyhlašovatelem a partnery soutěže.
Ordinace a provozovatel soutěže svou účastí v soutěži souhlasí s informováním o průběhu a výsledcích soutěže telefonicky nebo emailem.

PARTNER
Partner soutěže je fyzická nebo právnická osoba, která se podílí finančně, věcně či prací na průběhu a výsledcích soutěže.

Zapojením se do soutěže Ordinace roku účastníci soutěže bez výhrad souhlasí s těmito Podmínkami soutěže.


1. NOMINACE DO SOUTĚŽE
Ordinace může být nominována pouze ručně a to pacientem.

Nominace ordinace pacientem probíhá prostřednictvím elektronického formuláře na stránce www.ordinaceroku.cz .

Nominovaná ordinace bude před zařazením do soutěže a do hlasování posouzena vyhlašovatelem, zda-li splnila minimální podmínky nominace.

Pacient může nominovat více ordinací.

Po odeslání nominačního dotazníku pacientem Vyhlašovatel soutěže provede verifikaci dat.

Podmínky nominace ordinace:

a) ordinace musí provozovat lékařskou a zdravotní péči v roce 2021
b) ordinace se musí nacházet na území České republiky
c) nominace ordinace musí být úplná a údaje aktuální
d) ordinace bude kontaktována Vyhlašovatelem a nominaci neodmítne
e) ordinace splňuje minimálně 4 podmínky nominačního dotazníku

2. HLASOVÁNÍ V SOUTĚŽI
V soutěži může každý pacient v rámci vlastní IP adresy hlasovat maximálně 5x.

Každý účastník soutěže, návštěvník, pacient či zástupce ordinace souhlasí se zpracováním cookies pro účely nezbytně nutné k technickému a intuitivnímu hladkému provozu soutěže.

Počet hlasů ordinace v soutěži nemůže překročit počet aktuálních pacientů ordinace o více než 30%, jinak bude ordinace ze soutěže vyřazena Vyhlašovatelem.

V případě, že vyhlašovatel zjistí pokusy o manipulaci s hlasováním, může Vyhlašovatel ordinaci ze soutěže vyloučit.

Vyhlašovatel informuje o průběžných výsledcích hlasování na stránkách projektu.


3. KATEGORIE SOUTĚŽE
Každá ordinace soutěží ve všech kategoriích soutěže.

Ordinace roku v České republice

Ordinace roku v kraji

Ordinace roku dle výkonu a specializace


4. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
Vyhlašovatel soutěže vyhlásí výsledky dle Harmonogramu soutěže.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny na adrese projektu a v partnerských mediích.

Vítězům soutěže budou výsledky oznámeny individuálně, osobně, telefonicky a poštou a bude domluveno předání cen.

Vyhlašovatel na závěr soutěže poděkuje telefonickou nebo emailovou formou všem zůčastněným v soutěži. Tedy ordinacím nominovaných v soutěži i pacientům zapojeným do soutěže.


5. CENY PRO ORDINACE
Ceny pro výherní ordinace se definují v odkazu “Ceny pro ordinace” a jsou závislé na spolupráci partnerů soutěže.

Odevzdání věcných cen garantují partneři soutěže a Vyhlašovatel soutěže na základě smlouvy o spolupráci s Vyhlašovatelem.

Ceny do soutěže je možné přidávat po celou dobu soutěže.

6. CENY PRO PACIENTY
Každý identifikovaný pacient je zařazený do soutěže o ceny pro pacienty.

Ceny pro pacienty se definují v odkazu “Ceny pro pacienty”.

Odevzdání věcných cen garantuje Vyhlašovatel soutěže.

Odevzdat ceny lze pouze správně identifikovaným pacientům, kteří provedli správnou nominaci ordinace, případně hlasování o Ordinaci roku a zadali svoje platné kontaktní údaje.

Identifikace pacienta probíhá prostřednictvím občanského jména, platného telefonu, platného emailu.

K odevzdání cen dojde v Praze v prostorech Vyhlašovatele soutěže. Po dohodě je možné věci zaslat i na adresu výherce, kterou sdělí.


7. OPAKOVÁNÍ SOUTĚŽE
V situaci vyhlášení dalšího ročníku soutěže souhlasí účastníci předešlého ročníku soutěže s telefonickým nebo emailovým oslovením Vyhlašovatelem soutěže, ve kterém jim oznámí podmínky, harmonogram a formu dalšího ročníku soutěže Ordinace roku.