S celým nápadem přišla režisérka, scénáristka a animátorka Maria Procházková, která mě – klinickou logopedku Lenku Bartákovou  a moji kolegyni logopedku a kamarádku Veroniku Daňkovou z SPC oslovila a požádala o spolupráci. Nápad se nám velmi líbil.

LOGOhrátky jsou prvním pořadem s logopedickou tématikou. Tento pořad by měl hravě přilákat samotné děti ke snaze zdokonalovávat svoji řeč. Také by měl ukázat, že logopedie zahrnuje nejen vyvozování a nácvik hlásek, ale že jde o celkový rozvoj jazykových schopností – práce s dechem, hlasem, procvičování motoriky, sluchového a zrakového vnímání apod. Chtěly bychom, aby i zažité terapeutické postupy u některých logopedů nebyly úzce zaměřené jen na vyvozování hlásek. Samozřejmě se v pořadu neobjevují žádné přímé terapeutické postupy, jak s dítětem hlásky vyvozovat, to je v rukou odborníků a individuální práce s dítětem. Náš pořad je zařazen do zábavně vzdělávacího žánru, kde jednotlivé díly jsou hrané s kreslenou animací, což je pro děti velmi příjemné na sledování. Pořad je určen pro děti od 4 – 8 let, každým dílem provází logopedka Veronika společně s dítětem či dětmi, které se díl od dílu střídají.

Velkým plusem vnímáme webovou podporu pořadu. Jednotlivé díly jsou volně přístupné na iVysílání České televize – pustí se tedy na internetu a na stránkách Déčka i zpětně. Zároveň je možnost stahovat materiály z jednotlivých dílů, procvičovat, vyrábět si dle návodu dechové pomůcky apod. Vnímáme to jako bonus pro učitelky z MŠ, rodiče, ale i pro logopedy a klinické logopedy.

Odbornou garanci nám zaštítila klinická logopedka Mgr. Jitka Kaulfuss a o projektu byla informována i tehdejší předsedkyně asociace klinických logopedů PaedDr. Eva Škodová. Velmi nás těšilo, že celý pořad měl velký úspěch.