Ceny pro Pacienty

Připravujeme zajímavé, moderní ceny jak pro vítězné ordinace, tak pro nominující pacienty.

Partneři soutěže